ADVANTAGES

WITH OUR PRODUCTS
SIMPLE

Our filter only require that contaminated water is supplied.

SMOOTH

Our filters are available in several sizes and design, from low flow and up to 20 m3/h. More if filters are connected together.

FLEXIBLE

Where our standard filters doesn’t fit. We manufacture customized solutions.

QUALITY

Certified filter system with production control.

About

Company
Axon Miljöteknik (Axon Environment Technique) is a company that creates technological solutions for the environment in a natural way. We have further developed the world's oldest and most well-tried filters, namely the peat bog to a high-technological filter system.

Axon Miljöfilter är ursprungligen ett filter framtaget för att rena vatten efter samma princip som världens äldsta filter, torvmossen.
Grundprincipen är att det förorenade vattnet kommer in uppifrån och sjunker ned genom fyra lager med torv och därmed renas vattnet från olja och tungmetaller.
Vi använder i huvudsak ren termiskt behandlad torv som absorbent. Med utgångspunkt från det har ett stort antal filterlösningar vuxit fram, där olika lösningar för att optimera torvens förutsättningar att rena vattnet konstruerats.

Vårt produktsortiment består i dag av filter för fast installation ovan jord under jord inomhus och utomhus. Till det har vi ett antal mobila lösningar såväl med som utan detektion och dokumentation. Likaså har det konstruerats diverse olika kompletterande sidoprodukter för att optimera funktionen runt våra filter. Exempel på sidoprodukter är teknikbodar, pumpbrunnar, trekammarbrunnar, uppsamlingsytor, spolrännor, enkla oljelarm samt avancerad teknisk utrustning för detektion och dokumentation.

PRODUCTS

Our standard solutions.
MILJÖFILTER

Our standard filters. From 1 m3/h to 20 m3/h

MARINFILTER

Färdiga lösningar för marinor och båtbottentvätt.

ABSORBENT

Mer information om vår filterabsorbent och användningsområden.

DETEKTION

Nyckelfärdiga produkter med detektion byggda i biltrailer, container eller betongcontainer.