PARTNER

Distributörer med avtal

logotyp norenvi

Norenvi är distributör för Axon Miljöteknik AB i Norge och Danmark. Kurt Berggrund har lång erfarenhet av våra produkter och kan stå till tjänst med såväl råd som distribution av våra filtersystem och absorbenter i främst Norge.
Norenvi utvecklar och tillhandahåller lösningar för:
Rening av förorenat vatten och mark.
Miljövänliga smörj och tvättmedel.
Avlägsnande av VOC gaser.

logotyp sgt

SGT är ett handelshus för miljöteknik som bearbetar marknader både nationellt och internationellt med produkter som hjälper att minska användning av begränsade resurser, rena de resurser som blivit förorenade samt ge människor det bästa skyddet mot hälsoproblem och sjukdomar.

Partners med samarbetsavtal

Någon närmare presentation av Ragn – Sells är kanske inte nödvändig, de flesta känner väl till vad dom sysslar med. Ragn – Sells AB har ca. 1 500 anställda och omsätter ca 2,5 miljarder Sek/år. Ragn – Sells Specialavfall har ca. 250 anställda i Sverige. Båda företagen har naturligtvis förhoppningar om att vi ska dra nytta av varandras kompetens och nätverk. I första hand ska samarbetet utvecklas inom sanering av oljeskadad mark och vid skydd av miljön vid ovanjord cisterner. Ragn – Sells har för avsikt utnyttja vår filterteknik vid saneringar samt sälja och hyra ut våra filtersystem och Absorbenter. Samarbetsavtalet gäller i första hand i Sverige och Norge.
Axon Miljöteknik AB och Ragn – Sells Specialavfall AB samarbetar för att på bästa sätt lösa våra kunders problem, såväl ekonomiskt som praktiskt.

Geogen Produktion AB tillverkar Axon Miljöfilter Filterabsorbent AFX 30:27 och Axon Miljöfilter
grov absorbent AFX 30:27G. Absorbenten är naturligtvis en mycket viktig komponent i våra
filtersystem. Vi har funnit att absorbent baserad på torv i de allra flesta fall är mest lämplig.
Den termiskt behandlade torven har förutom en fantastisk absorptionsförmåga egenskapen att
inte laka ur de absorberade föroreningarna. I våra filtersystem använder vi en speciell torv och en
fraktion som vi tillsammans med Geogen Produktion har testat fram

Axon Miljöteknik AB har under lång tid tillsammans med ABB Automation Technologies testat ut  den optimala utrustningen för att på ett enkelt och kostnadseffektiv sätt detektera renat vatten.  Vi har nu ett system som efter test i fält visat sig fungera mycket bra . Axon Miljöteknik AB har  ett eget patenterat detektions system. I det systemet kommer utrustning från ABB att användas,  främst i filtersystem tillverkat av oss. Ett intresse finns dock framförallt internationellt för vårt detektionssystem. Vi är verkligen glada åt samarbetet med ABB, och kunna ta del av deras resurser  och kunnande även i framtiden. För ABB är applikation av utrustning i samband med filtrering av oljeförorenat vatten ny.