MARINFILTER

Axon Marinfilter

Vi levererar filtersystem som klarar kraven enligt Havs och vattenmyndighetens riktlinjer 2012:10
Havs och vattenmyndigheten fick tillsammans med Naturvårdsverket och Trafikverket i uppdrag av regeringen i juli 2011 att ta fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör hanteras. I deras rapport finns klara riktlinjer för utsläppsvärden och tillvägagångssätt för att tvätta båtar. Det är allmänt känt att tvätt av båtar har förorenat vår känsliga marina miljö under lång tid. Därmed anses det mycket angeläget att komma tillrätta med problemet. Myndigheterna tycker att problemet är så angeläget att det blir en i sammanhanget mycket kort recpit tid. För stora anläggningar med över 150 tvättar per år bör myndighetens krav vara uppfyllda under 2014. För medelstora anläggningar 30-150 tvättar per år bör myndighetens krav vara uppfyllda under 2015. Den primära avsikten med direktivet ska vara att få en samsyn mellan de olika kommunala miljömyndigheterna för att undvika de variationer för gällande krav som föreligger.
De anläggningar som inte redan har en ordentlig spolplatta och något reningssteg har mycket arbete framför sig.Vi kan leverera nyckelfärdig lösning med ett komplett filtersystem inbyggt i en Axon Teknikbod eller endast filtersystemet för egen inbyggnad.
Axon Teknikbod är byggd helt i fiberbetong och rostfritt stål, endast 1920×1650 mm. Byggnaden är isolerad och inredd med lackad björklaminat i väggar och tak. På golvet ligger en våtrumsmatta. Värme, Belysning och el är installerat och klart.

amfuu_g

Axon Marinfilter Inlopp 32. Utlopp för pump alternativt 50. b x d x h: 1200x600x1300 Filterabsorbent 300 L Max flöde 3 m3/h Rekommenderat flöde 1 m3/h

Filtersystemet klarar de riktvärden som är stipulerade.

Riktvärden per ämne

TBT 200 ng/l
Koppar 0,8 mg/l
Koppar filtrerat 0,4 mg/l
Irgarol 0,8 μg/l
Zink 2,0 mg/l
Zink filtrerat 1,0 mg/l

Axon Miljöfilter Marin är mycket enkelt att sköta, så enkelt att serviceavtal o.dyl. inte behövs.

 • Axon Miljöteknik erbjuder naturligtvis gratis rådgivning före och vid installation och fri support efter installation.
 • Inga avancerade tekniska detaljer som kan krångla eller störa funktionen vid felhantering.
 • Ett komplett filtersystem Axon Marin innehåller 210 liter torvabsorbent och 150 liter aktiverat kol för absorption och adsorption av föroreningar.
 • OBS att våra filter inte har några problem med att absorbera stora mängder olja, vilket borde vara en självklarhet i dessa sammanhang.

Ni behöver endast:

 • Dra fram el och ledningar för det förorenade vattnet och en returledning för det renade vattnet.
 • Förbereda en yta för uppställning av filtret
 • Koppla ihop ledningarna med filtret
 • Bygga spolplatta och installera pumpbrunn/trekammarbrunn

Standard filtret klarar en stor högtryckstvätt och absorberings materialet klarar upp till 200 tvättar innan det behöver bytas ut. Absorbenten är billig och lätt hanterlig,

Filtret består av 2 alternativt 3 delar.

 • Förfilter som fungerar som en grovavskiljare den tar hand om färgflagor, snäckor, etc.
 • Torvfilter som tar hand om olja, diesel, oorganiska föreningar,TBT, Irgarol, koppar och zink
 • Kolfilter som tar hand om eventuella rester av TBT, Irgarol, koppar och zink

Bygg Er spolplatta med vår beprövade teknik.

Axon Miljöteknik har sedan lång tid levererat spillskydd till industrin i form av Geomembran. Våra spillskydd installeras 50 cm. ned i marken och återfylles med ett väl genomsläppligt material. Det går alldeles utmärkt att utnyttja samma teknik på en spolplatta och asfaltera över. Kostnaden för spolplattan sjunker drastiskt i jämförelse med betong, utan att tumma på tätheten snarare tvärt om.

De eventuella föroreningar som tränger igenom asfalten fångas upp av geomembranet och transporteras till pumpbrunnen och renas i filtret. Snabbt enkelt och tillförlitligt till en betydligt
lägre anläggnings kostnad.

Spolplats i asfalt
Exempel på komplett spolplatta med asfalt som hårdgjord yta istället för betong.

Bilden ovan visar den enkla installationen av Axon Uppsamlingsyta. Duken ligger i lutning ned mot pumpbrunnen
varför allt vatten och föroreningar hamnar i pumpbrunnen för vidare transport till Filtret. Återfyll med lämpligt material
och asfaltera.

Vi på Axon Miljöteknik strävar alltid efter att ta fram helhetslösningar till våra kunder. Därmed kan vi presentera olika lösningar för trekammarbrunnar med evakueringsledning för regnvatten då plattan ej är i bruk, för att inte behöva filtrera rent regnvatten. Naturligtvis innefattar våra lösningar inga lösa behållare som står i vägen och skräpar på planen, allt är placerat inomhus eller nedgrävt i marken. På en marina eller båtklubb ska man förvara båtar på fria ytor inget annat.

Vi har tagit fram en prefab spolränna i betong som mycket enkelt kan installeras i hop med vår uppsamlingsyta i spolplattor med asfalt som hårdgjord yta.

Vi har tagit fram en lösning för att återvinna glykol genom avkonservering av motorer vid sjösättning

Vi har tillsammans med Dr. Veronica Ribé, Dr. Patrik Klintenberg, Dr.Sebastian Schwede och Docent Monica Odlare vid Mälardalens Högskola drivit ett projekt. Projektet heter Utvärdering av Axon Miljöteknik AB´s torvfilteranläggning för rening av spolvatten vid båttvättanläggningar. Projektet visar i slutrapporten att Axon´s filtersystem för marint bruk mycket väl klarar de gränsvärden som finns i Hav&Vattens direktiv. Vi kan därmed med fog påstå att vårt filtersystem klarar de hårda krav som ställs. Den som vill ta del av rapporten kan få den genom att mejla till info@axonmiljoteknik.se 

Mikroplaster

Man har tidigare trott att allmän nedskräpning på stränder samt plast från vårt dagliga leverne genom kosmetika, tandkräm osv. varit en av de största utsläppskällorna av mikroplast. Norsk forskning visar nu att däck är den största och båtbottenfärger är den näst största utsläppskällan av mikroplaster. Mikroplaster har visat sig vara förödande för våra hav, där större plastbitar så som mikropartiklar med hjälp av uv ljus och nötning bryts ner till nanopartiklar.
Forskning visar att nanopartiklar tar sig in i botten av näringskedjan och sprider sig uppåt och att detta får konsekvenser för djur som befinner sig högre upp i näringskedjan.
Denna forskning visar på att det inte bara är TBT, Irgarol och Diuron i de gamla båtfärgerna som är skadlig för den marina miljön. De nya färgerna med dessa mikroplaster är också mycket skadlig för det marina ekosystemet. Därmed faller argumentet att vi aldrig målat båten med gammal färg så vi behöver inte tvätta båten på en godkänd spolplatta med godkänt steg 2 filter.

Läs mer.

spolr.gif

trek

Båtklubb med marinfilter

Näsbyvikens Båtklubb
Axon Teknikbod

 

Båtklubb med marinfilter

Flipper Marin
Axon Teknikbod

 

Båtklubb med Trekammarbrunn

Flipper Marin
Axon Trekammarbrunn

 

Svinninge Marina
Axon Marinfilter

 

Djurö Varv
Spolplats

 

Marinfilter för Båtbottentvätt

Mälaröarnas Båtvarv
Axon Teknikbod

Axon Marinfilter 1800 Installerat i Frankrike

Följande Marinor/varv har beställt Axon Miljöfiltersystem till spolplattor

AB Lidingö Varv 
Alvarbåtar 
Arkösunds Marina 
Barents Skipservice Norge
Bullandö Marina
Bålsta Småstadsutveckling AB 
Båtsfjord marina Norge
Djurö Varv 
Djurö Marin&Svets 
Dyvik Marina         
Eknö Marin AB 
Flipper Marin Täby 
Finnasandens Båtförening Onsala
Färjestadens Båtklubb 
Gressvik Marina Norge 
Grundsunds Marina 
Gålö Båtklubb
Gräddö Marina 
Hundvåg Marina Norge 
Ingarö Varv           
Jouko Lindgren Marina Helsingfors
Järna Båtklubb 
Kalmar Hamn AB 
Kanholmsfjärdens Marina AB 
Karlslunds Marina Ek.för. 
Karlsro Marin AB 
Kavringen marina Nesodden Norge 
Kjellgren marin AB Möja
Kopparmora Båtklubb
Lundsvågens Båtförening Norge
Limhamns Marina
Lundsvågens Båtförening Norge
Kopparmora Båtklubb 
Långedrags Teknik AB 
Löknäsudds Gård&Marina 
Malung_sälens Elnät AB
Marindepån Bergshamra 
Marindepån Dalarö 
Marindepån Bålsta
Marine& Construction Sweden AB
Mossholmens Marina 
Mälaröarnas Båtvarv
Mönsterås Segelklubb
Mönsterås Båtklubb
Mörbyfjärdens Båtklubb 
Nordwall Marin AB
Nyköpings Marincentrum
Näsbyvikens Båtsällskap
Oresund Heavy docks AB
Outboard Service AB
Oxelösunds Båtvarv AB
Näsbyvikens Båtsällskap 
Pataholmens Segelklubb
PCM Marina lev.
Ramsmora Varv&Marina AB 
Resarö Marina AB
Rixö Båtklubb 
Roslagens Bygg & Marinteknik AB
Rosättra Båtvarv AB x 2 
Sandholmens Marina AB
Skanörs Båtklubb
Servicevarvet Rosättra
Storholmsvarvet
Strandpirens Marina
Sonskilens Båthavn AS 
Storholmsvarvet 
Svinninge Marina 
Svinninge Samfällighet hamnen 
Säbyvikens marina
Timmernabbens båtklubb
Trälhavets Båtklubb
Tufa Marin AB 
Vallö Båthavn Norge
Winberg&co Båtvarv AB
Vindöns Marina AB
Värmdö Marinpartner AB
Öregrunds Båtvarv AB
Östernäs Båtvarv AB

Axon Miljöfilter© Det naturliga valet