FÖRETAGET

Axon Miljöteknik AB tillverkar och utvecklar filtersystem för att rena jord och vatten från olja och tungmetaller.

Axon Miljöfilter© är basen i produktsortimentet. Axon miljöfilter© är i första hand tänkt att förhindra utsläpp av förorenat vatten i mark, men kan lika väl användas vid sanering av redan förorenad mark. De vanligast förekommande oljorna som vi arbetar med är Transformatorolja, diesel, motorolja, hydraulolja osv. Axon Miljöteknik AB har i allmänhet vattenbehandlingsutrustning på lager för uthyrning i de fall akuta föroreningar så som utsläpp av diesel eller andra utsläpp av olja förekommer.

I företagets strategi ingår en mycket hög servicegrad, varför snabb service och tillgänglig service personal ses som en naturlig del i företaget . Axon Miljöteknik kan tillgodose kundens behov av fullserviceavtal. Kunden kan beroende på miljöpolicy välja hur den fullt mättade absorbenten tas om hand. kompostering eller förbränning, likaså servar vi all automatik i filtersystemet efter en i förväg uppgjord plan.

Intresset för innovationer är stort i företaget, likaså har ett mycket givande samarbete inletts med Mälardalens Högskola, varför sannolikt utvecklingen av filtersystem som bygger på naturliga material och principer kommer att fortgå. Du som kund är välkommen till oss med dina problem så kan vi tillsammans lösa dom. Ta kontakt med oss antingen genom dialog rutan eller på annat sätt.

Våra fina lokaler medger test och forskningsverksamhet, vilket vi lägger mycket tid och kraft på. Vi har en testanläggning installerad ,där vi på uppdrag av våra kunder testar och designar filter för deras specifika problem. Likaså har vi samlat all verksamhet under ett och samma tak, så som produktutveckling, produktion och tillverkning. Vi har konstruerat ett Dataprogram som på ett enkelt sätt hjälper oss att dimensionera filtersystem beroende på olika förutsättningar.