AMFIKOL

Axon AMFI KOL är ett separat filter med Aktiverat kol som absorbent. AMFIKOL kan användas som ett slutsteg i de fall vattnet behöver slutpoleras efter att det passerat något av våra filter med absorbent AFX.

Våra Kolfilter är en tunna med anslutningar i toppen. När filtret är fullt, kopplar man loss filtret och byter till ett nytt.

KOLFILTERTUNNA AMFI KOL
ca 150 Liter aktiverat kol
75 kg kol
600 mm diameter
1000 hög

Max flöde 1 m3/h
Max tryck 0,5 bar

Levereras standard utan tillbehör alternativt komplett med kopplingar, slang och provtagningsmöjlighet på utgående vatten.

Innan filtret sätts i drift, ska de fyllas med rent vatten.
Vi rekommenderar att filtret kopplas in via flexibla slangar för att förenkla byten.