ABSORBENT

Torv

Den huvudsakliga oljeabsorbenten som Axon Miljöteknik använder i Axon Miljöfilter© är Axon Miljöfilter absorbent AFX©.
Axon Miljöfilter Absorbent AFX är P-certifierad tillsammans med Axon Miljöfilter, där oberoende tester visar på en absorption på ca 99,98% på olja fullt dispergerad i vatten.

Det har också visat sig att Axon Miljöfilter Absorbent AFX besitter utmärkta jonbytar egenskaper på tungmetaller, varför AFX tillsammans med de Axonfilter som är konstruerade för extra lång uppehållstid  är mycket effektiva att rena vatten från tungmetaller.

Axon Miljöfilter Absorbent AFX 30:27©.

AFX 30:27 är ett rent naturmedel utan kemiska tillsatser, innehåller torv som är termiskt behandlad. AFX 30:27 är under lång tid testad vid olika institutioner främst Luleå Universitet och PKRC. Dessa tester visar på en enastående absorbtionskapacitet och inte minst att lakning av absorberade föroreningar knappast förekommer.

Innehållet av vatten i Axon AFX är endast ca.10 vikt %, till skillnad mot andra oljeabsorbenter baserade på mineral eller organiska material som råvarubas, vilka kan innehålla ända upp till 50 % vatten. Den låga vattenhalten innebär också att risk för mögel i absorbenten är liten i jämförelse med oljeabsorbenter med högt vatteninnehåll.
Oljeabsorptionen i Axon AFX sker med absorbering vilket innebär att föroreningarna tränger in i absorbenten. Detta medför att den fullt mättade absorbenten inte är kladdig och att lakningen är väldigt liten. Den termiska behandlingen av torven gör att det bildas ett hartslager på ytan av granulerna. Detta hartslager förhindrar vatten att tränga in i granulen bara organiska föreningar har förmågan att tränga genom lagret och in i den.
Den höga absorptionskapaciteten medför att olja på betonggolv absorberas helt. I de flesta fall så pass att golvet blir torrt.

Tillvaratagande av fullt mättad absorbent underlättas, då Axon AFX inte innehåller några tillsatser. Absorbenten kan med fördel brännas för att utvinna energi alt. komposteras lokalt. Vid förbränning blir askhalten extremt låg och energi innehållet är mycket högt. Förbränning eller kompostering skall ske vid anläggningar som innehar erforderliga tillstånd.
 

Torven genomgår en omfattande process vid förädlingen till absorbent och baseras ej på någon form av restprodukt, varför priset i vissa fall vid första anblick kan vara lite högre än konkurrerande produkter. I synnerhet Axon AFX vilken förutom tillverkningsprocessen även siktas för att erhålla optimal funktion i filter. Allt för att möjliggöra användningen som filtermaterial, och att inte absorbenten följer med vattnet ut ur filtret.

Vid närmare jämförelse blir förhållandet i de flesta fall det omvända. Axon AFX är ett mycket kostnadseffektivt absorptionsmedel om alla aspekter vägs in.

  • Lågt vatteninnehåll – Du får vad du betalar för, absorbent – inte vatten.
  • Miljövinster – korta transporter till lokal destruktion.
  • Inget toxiskt innehåll bara ren naturprodukt.
  • Högt energiinnehåll – billigt att avyttra fullt mättad absorbent som bränsle.
  • Väldigt god absorberingsförmåga – åtgången av absorbent minimeras
  • Låg vikt – lätt att hantera.
  • Lågt vatten innehåll – Axon AFX möglar inte i förpackningen.
  • Axon AFX absorberar inte vatten – Du betalar bara för att destruera föroreningar inte vatten.

Det finns oräkneliga tester och räkneexempel på Axon AFX. Om du har frågor ang. produkten kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

Datablad: afxafs3027_absorbent