FÖRDELAR

MED VÅRA PRODUKTER
ENKELT

Våra filter kräver inte mer än att förorenat vatten tillförs för att sedan släppa ut rent vatten.

SMIDIGT

Våra filter finns i flera storlekar och utformning för små flöden och ända upp till 20 m3/h. Mer än så om flera filter kopplas samman.

FLEXIBELT

Där våra standard filter inte passar. Tillverkar vi kundanpassade lösningar.

KVALITET

Certifierade filtersystem med tillverkningskontroll.

Om

Företaget
Axon Miljöteknik AB utvecklar och tillverkar filtersystem för att rena jord och vatten från olja och tungmetaller.

Axon Miljöfilter är ursprungligen ett filter framtaget för att rena vatten efter samma princip som världens äldsta filter, torvmossen.
Grundprincipen är att det förorenade vattnet kommer in uppifrån och sjunker ned genom fyra lager med torv och därmed renas vattnet från olja och tungmetaller.
Vi använder i huvudsak ren termiskt behandlad torv som absorbent. Med utgångspunkt från det har ett stort antal filterlösningar vuxit fram, där olika lösningar för att optimera torvens förutsättningar att rena vattnet konstruerats.

Vårt produktsortiment består i dag av filter för fast installation ovan jord under jord inomhus och utomhus. Till det har vi ett antal mobila lösningar såväl med som utan detektion och dokumentation. Likaså har det konstruerats diverse olika kompletterande sidoprodukter för att optimera funktionen runt våra filter. Exempel på sidoprodukter är teknikbodar, pumpbrunnar, trekammarbrunnar, uppsamlingsytor, spolrännor, enkla oljelarm samt avancerad teknisk utrustning för detektion och dokumentation.

PRODUKTER

Våra standardlösningar.
MILJÖFILTER

Våra standardfilter. Från 1 m3/h till 20 m3/h

MARINFILTER

Färdiga lösningar för marinor och båtbottentvätt.

ABSORBENT

Mer information om vår filterabsorbent och användningsområden.

DETEKTION

Nyckelfärdiga produkter med detektion byggda i biltrailer, container eller betongcontainer.

NYHETER