22 11 16

Infranord AB har i dag beställt ytterligare 2 st. Axon Minifilter för att tömma transformatorgropar åt Trafikverket. Infranord tycker att de filter de har fungerar så bra att de vill utöka med filter till Ånge och Gävle. Leverans sker i dag