22 11 09

Vi ska installera ett Axon Miljöfilter Metall 14 i en bilsläpkärra åt Granitor Miljöteknik AB. De kommer att använda det som ett mobilt filtersystem vid saneringar. Leverans sker i morgon torsdag