22 10 21

Statkraft Sverige AB har efter en intern utredning kommit fram till att de vill tömma sina transformatorgropar med Axon Miljöfilter AMFI Mini. Då det inte går att utesluta en mindre mängd olja i vattnet i groparna vill de ha en filtreringsfunktion tillsammans med detektion och dokumentation. De hyr en Axon detektor den tiden de ska använda filtret. Leverans sker i dag fredag