22 10 18

Sandvik Materials Technology heter numera Alleima. Vi har under flera år tillsammans med bolaget tagit fram en enkel och kostnadseffektiv lösning för att rena deras processvatten från Klorparafinolja. Vi har sedan en tid kommit i mål och en anläggning är i drift i Sandviken. Alleimas President Tube Division Michael Andersson tar upp det lyckade resultatet i kvartalsrapporten.