21 11 03

Eon Energidistribution Har köpt ännu ett Axon Miljöfilter AMFI Mini till sin verksamhet. De tillhandahåller filterna till sin ue för tömning av transformatorgropar.