21 10 22

Svensk Elkraftsteknik AB i Norrköping valde också Axon Minifilter till att tömma transformator gropar på vatten/olja. Allt fler ser fördelen med att tömma groparna på både vatten och olja och vårt Minifilter har på senare tid fått ett genombrott. Inte minst kommer intresset att öka nu när vi inom kort kommer att introducera vår senaste teknik med enkel detektion till våra filter. Den nya detektionen kopplas enkelt på efter filtret varför våra filter kan kompletteras med detektion om behov föreligger