21 08 30

Östernäs Båtvarv AB i Norrtälje har investerat i en ny spolpats för båtar. De valde att satsa på vår filtersystem med Marinfilter och trekammarbrunnar. De investerade dessutom i ett Axon Miljöfilter AMF 800 med tillhörande Pumpbrunn med oljelarm där de kan tömma oljeblandat vatten