21 06 21

Börstads Transport i Frogner Norge har i dag genom vår samarbetspartner Nordic Environment Solutions köpt ett Metall 14 filter, Börstads har under en tid haft filtret för testning och köper nu filtret efter provtagning som visar på mkt. bra resultat