19 06 18

Vi har i dag levererat en Teknikbod med ett Axon Marinfilter till Räddningstjänsten Syd. De har genom vår samarbetspartner Summit Green Tech AB beslutat sig för att fortsätta sin satsning på att rena vatten från kläd och slangtvätt med våra filter. Leverans sker i dag