19 04 23

Hedemora Elnät AB har i dag beställt ett Axon MIljöfilter AMFI Mini. De har tidigare anlitat en extern entreprenör som tömt deras transformatorgropar, men beslutat sig för att utföra arbetet i egen regi. Leverans sker i morgon