FILTERBRUNN FÖR NEDGRÄVNING

amfamu

amf800_gAMF 800 OCH AMF 800 G

Axon Miljöfilter AMF är det ursprungliga filtret i vårt sortiment. De konstruerades under 1990 talet tillsammans med Axon Uppsamlingsyta AMU som ett filtersystem för att ta hand om diesel vid tankplatser.

Axon Miljöfilter AMF 800 består av en filterbrunn med invändig diameter 800 mm. med 5 st alternativt 2 st filterkassetter med lyftband samt ett inloppsrör installerat inne i brunnen. Den översta kassetten ska vara tom då den endast har som funktion att sprida ut vattnet över hela filterytan. De resterande fyra kassetterna ska fyllas med Axon Miljöfilter Absorbent AFX 30:27.  Vattnet kommer in genom inloppsröret och sjunker ned genom fyra alternativt ett lager torv och renas från organiska föreningar. Oberoende tester utförda så sent som 2015 i samband med certifieringen visar på en reningsgrad på minst 99,98% på kolväten fullt dispergerade i vatten. Brunnen ska installeras i mark.

Standard höjd är 1 900 mm.
Inlopp 1 180 mm från underkant till centrum rör.
Utlopp 105 mm från underkant till centrum rör.

 

AMF 800G Mindre och enklare

Axon Miljöfilter AMF 800 och  800G är certifierade med P märke

Certifikatnummer:  SC0061-15

AMF 800AMF 800 G
Höjd1900 mm1000 mm
Dimension in & utlopp110 mm110 mm
Flödeskapacitet (oljeförorenat)3 m3/h3 m3/h
Volym absorbent per kassett60 liter60 liter
Volym absorbent totalt8 säckar (240 liter)2 säckar (60 liter)
Absorptionskapacitetca 120 literca 30 liter
Höjd inlopp centrum till underkant1180 mm550 mm
Höjd utlopp centrum till underkant105 mm105 mm