22 06 15

Swerock Region Mellersta, Vattenrening ska för en kunds räkning hyra ett Axon Miljöfilter Metall 14 för att rena förorenat vatten vid en grävschakt
Utrustningen hämtas i morgon