22 05 06

MB Gräv&Last AB i Valbo har beställt ännu ett spillskydd till en dieseltankanläggning. Vi kommer att leverera ett AMF 800 en AMP 800 en Uppsamlingsyta på 6×9 m. samt ett oljelarm. Därmed blir tankanläggningen spillskyddad med ett sekundärt skydd med larm. Leverans sker nästa vecka