22 04 19

Sandvik i Sandviken har haft ett AMFI 500 på lån ett antal månader för test. De vill rena ett processvatten från Klorparafinolja vilket är en väldigt toxisk olja. De har nu efter omfattande tester beslutat sig för att köpa loss filtret samt ytterligare ett AMFI 500. I jämförelse med andra reningsmetoder såsom indunstare och Osmos som de tidigare använt är vår filterlösning minst sagt kostnadseffektiv. De löser problemet till en bråkdel av kostnaden.