21 05 20

Axon Miljöteknik har tillsammans med Sandvik Materials Technology anpassat och testat ett Axon Miljöfilter MiniMaxi för att rena kylvätska i deras produktion från bl.a. Klorparafinolja. Den oljan är väldigt toxisk men helt nödvändig i Sandviks produktion. Det har varit ett stort problem för Sandvik under många år hur man ska hantera kylvätskan och tidigare har vätskan körts på destruktion för stora kostnader. Efter nästan 2 års utvecklingsarbete anser Sandvik att de har kommit i mål. Efter vissa kompletteringar med kylning av vattnet, partikelrening osv så kan vätskan återföras i produktionen efter rening i Axon filtret i stället för att köras på destruktion Vi på Axon Miljöteknik AB är naturligtvis väldigt glada över att vår förhållandevis enkla filterteknik återigen visat sig klara även mycket svåra uppgifter som andra mer avancerade system gått bet på. I det här fallet pratar vi om kostnader för ca 20 miljoner för filtersystem som klarar att rena vatten från klorparafinolja