21 04 06

En ny båtuppställningsplats är under uppbyggnad i Åkersberga Kommun. De har beställt en komplett reningsanläggning för båtbottentvätt inkl. teknikbod av oss. Dessutom kommer våra AMF 800 G filter att installeras på avloppet från uppställningshallarna för att säkerställa att ingen olja kommer ut.