21 03 03

Uniper har genom sitt svenska dotterbolag Sydkraft Hydropower AB beslutat sig för att satsa på vår filterteknik för att rena processvatten i deras största vattenkraftstation Hjälta i Faxälven. De kommer att installera 3 st. Axon Miljöfilter AMFI 1800 och leverans beräknas till slutet av denna månad