20 09 04

Det framstår allt mer tydligt att våra Marina filterlösningar är ett ypperligt alternativ för att rena vatten vid spolplattor för båtar. Våra samarbetspartners säljer allt fler filteranläggningar på den internationella marknaden. Nu senast till Norge samt Finland. Vår Franska samarbetspartner vittnar om ett allt större intresse i Frankrike samtidigt som myndighetskraven skärps.Vi har även förfrågningar från Såväl Skottland som Australien. Enkelheten, Priset och framförallt att våra filter klarar de hårda gränsvärden för utsläpp som ställs är avgörande faktorer