20 08 05

Vår franska distributör Caren Ecolo har genom vår samarbetspartner Summit Green Tech beställt ny filtersystem till marinor i Frankrike. De har beställt ett AMFI 1800 samt ett Marinfilter. Båda med aktiverad koltillsats. Leverans sker måndag v. 33