20 06 15

Rooth Skogsvård AB har beställt ett Axon Miljöfilter AMF 800 till sin nya spolplatta för skogsmaskiner. Valet av filtersystem skedde i samråd med Åmåls kommun