20 04 15

One Nordic har på uppdrag av E.on beställt ett Axon Miljöfilter Mini för att tömma transformatorgropar i Region Nord. Minifiltret kan som bekant användas i de gropar som innehåller olja då det innehåller vår absorbent. Därmed renas vattnet från olja och transformatorgropen töms på BÅDE olja och vatten