20 03 06

Öregrunds Båtvarv AB har i dag beställt ett komplett filtersystem inkl. teknikbod av oss till sin spolplatta. De kommer att starta bygget av den nya tvättanläggningen i nästa vecka