19 09 25

Outboard Service AB har sin verkstads verksamhet vid Tufa marin i Färentuna. De har byggt nya lokaler och ska installera ett Axon Miljöfilter AMFI 500 för att säkerställa att ingen olja läcker ut från lokalerna. Tufa Marin har sedan flera år Vårt filtersystem vid sin spolplatta. Leverans sker i morgon