METALL14

axon_metall1400

 

Axon Miljöfilter Metall 14 är vårt stora underupp filter.

Vattnet kommer in i första delen där det sjunker ned genom Axon AFX 30:27 absorbenten. I det sista facket kommer vattnet in underifrån och stiger upp genom absorbenten för att sedan med självtryck rinna ut ur filtret.

Metall14 är byggd helt i polyeten.

  • Flödeskapacitet för att rena vatten från kolväten beräknas till ca 5 m3/h.
  • Absorbent upp till 810L (405L per fack)
  • Yttermått 1440x1440x1000 mm + in och utlopp

ANSLUTNINGAR

Standard
Inlopp 50mm rör som ni kopplar till er pump med slang och skjutventil.
Utlopp 110mm rör som ni kopplar på er avtappningsslang.