MARIN

amfuu_g

Axon Marinfilter är vårt standard marinfilter.

Där övre delen är en avskiljare
Vattnet kommer in i första delen där det sedimenteras och flytande partiklar fastnar vid en filtermatta. Därefter leds vattnet ner via ett rör till botten av filtret och stiger genom Axon AFX 30:27 filterabsorbent för att sedan rinna över i pumpfacket och därefter släpps ut eller ev. pumpas det till nästa steg.

Vårt Marinfilter är byggd helt i polyeten. (ej filtermatta)

  • Flödeskapacitet för att rena vatten från kolväten beräknas till ca 1 m3/h.
  • Absorbent upp till 210L
  • Avskiljare
  • Yttermått 1220x720x1300 mm + in och utlopp

ANSLUTNINGAR

Standard
Inlopp 32mm rör som ni kopplar till er pump med slang och skjutventil.
Utlopp via pump eller 50mm rör