TUNGMETALLER

Adsorption av tungmetaller i vatten sker i vårt fall med jonbytesprincipen, det vill säga att det sker en reaktion mellan absorbentgranulen och tungmetallen. Beroende på affinitet hos den aktuella metallen sker jonbytet olika snabbt. Vi räknar med en uppehållstid om minst 30 minuter upp till ca 60 minuter för att säkerställa att jonbytet kan ske. Därmed krävs det möjlighet att skapa den nödvändiga uppehållstiden för att erhålla en effektiv rening av vattnet. Vi har av den anledningen konstruerat ett filter med omvänd flödesriktning, där vattnet efter sedimentering leds in i botten av filtret och stiger upp genom absorbenten. Då medges möjlighet att styra uppehållstiden på vattnet i filtret så att en effektiv rening sker. I övrigt är det många parametrar som styr effekten av reningen varför vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med oss för konsultation om vilket filter som kan vara lämpligt

LÄMPLIGA FILTER