SEDIMENT

Sedimentering.

Axon Maxa är ett system för effektiv sedimentering av stora flöden vatten. MAXA kan med fördel användas separat som en ren sedimenteringsanläggning eller tillsammans med Axon MAXI för att för sedimentera vattnet innan det når in i filtersteget på MAXI. Exempel på användningsområden för MAXI är vid schaktarbeten inom stadsplanerade områden med dagvattensystem där vatten innehållande mycket sediment belastar såväl ledningar som reningsverk hårt.

 

gg