OLJA

Alla filter i vårt produktsortiment är verksamma på olja i vatten, oavsett om oljan är fullt utblandad i vattnet eller om den är i fri fas.

Våra filter är certifierade enligt P-märket och har vid oberoende test i samband med certifieringen, 2015 visat sig ha en reningsgrad på olja fullt utblandad i vatten om minst 99,98%. Vi visar i denna flik vilka filter som är specifikt konstruerade för att rena vatten från olja. Ni kan sedan beroende på situation välja om ni vill ha filter för installation inomhus, utomhus, under jord, ovan jord, fast eller mobil.

Storlek på filter avgörs av flödet, våra filter där vattnet kommer in uppifrån och sjunker ned har en flödeskapacitet på ca 6 m3/tim/ m2 filteryta i max flöde. Man bör också ta hänsyn till absorptionskapaciteten på vår absorbent och väga in bytesintervaller för den. Vår absorbent AFX 30:27 absorberar ca 0,5 liter olja/liter absorbent och väljer man ett större filter förlängs bytesintervallet och därmed minskas driftskostnaden.

 

LÄMPLIGA FILTER