AMBT

Axon AMBT uppställd och i drift vid en större fördelningsstation i Dalarna

Axon AMBT uppställd och i drift vid en större fördelningsstation i Dalarna

Axon AMBT byggs på en HECO biltrailer helt i aluminium och rostfritt stål. HECO släpen är kända för att vara näst intill outslitliga vilket visar sig på våra äldsta vagnar som varit i drift hos dåvarande Fortum sedan 2002. Vi har levererat AMBT till de mest skilda kunder så som Elnätsbolag, saneringsbolag och NATO i Afghanistan.

AMBT innehåller ett Axon Miljöfilter AMFI 1 200 som står för reningen av det kontaminerade vattnet.

Till det kan man komplettera med kringutrustning så som massflödesmätare, turbiditetsmätare, pH mätare, konduktivitetsmätare eller annat efter behov.
Allt från dessa mätare visas i en pekskärm samt lagras på ett USB minne.
Vi tillhandahåller ett så kallat tillägg till Excel som behandlar informationen i datorn med hjälp av Excel.

 

Mer information

DETEKTION