MOBILA

MOBILA FILTER

Axon Miljöfilter AMFI kan med fördel installeras i mobila enheter för att utföra reningsuppdrag i fält. Vi har sedan femton år tillverkat diverse mobila filtersystem såväl med som utan detektion och dokumentation. Den vanligaste applikationen är i en Släpvagn för bil som vi kallar Axon AMBT som är en populär enhet för nätbolagen när de ska tömma transformatorgroparna på vatten. Hela tömningen detekteras och dokumenteras där det till och med framgår hur mycket olja som har kommit in i filtret. Vi har också bestyckat ett antal containers med våra filtersystem såväl med som utan detektion som dokumentation. Dessa är placerade vid gruvor,saneringar osv.

Axon AMBT uppställd och i drift vid en större fördelningsstation i Dalarna

Axon AMBT uppställd och i drift vid en större fördelningsstation i Dalarna

AMFI1200 MODUL
Som enkelt går att lyftas av från släpet.


Detektion