RAMFILTER INOMHUS

Axon Miljöfilter AMFI är vidarekonstruktioner på vår ursprungliga filter AMF. AMFI finns i flera storlekar för att kunna anpassas till olika flöden. Våra AMFI filter har en flödeskapacitet på ca 6 m3/m2 filteryta.
Det är mycket viktigt att inte underdimensionera filtret då det kan resultera i översvämning. Den dimensionerande faktorn är torvens förmåga att stå emot mekanisk nötning av det flödande vattnet. AMFI filtren är konstruerade för inomhusbruk varför de inte passar för installation utomhus.
Filtret är konstruerat i form av sex st. kassetter stående i en stapel, varför skötsel och underhåll sker mycket enkelt. Funktionen är precis som i vår AMF serie att vattnet leds in uppifrån i en tom kassett som sprider ut vattnet för att sedan sjunka genom fyra lager med Axon AFX absorbent. Dessa filter kan placeras i såväl fasta som mobila applikationer.

Alla Axon Miljöfilter är certifierade med P märke
Certifikatnummer: SC0061-15

amfi 500 bild

AMFI 500
Inlopp & Utlopp 50mm
b x d x h: 520x520x1350
Filteryta: ca 0,25 m2
Flödeskapacitet:
Nominellt flöde  1 m3/h
Max flöde          1,5m3/h
Absorbent 4 säckar (120 liter)
Absorptionskapacitet ca 60 liter olja

amfi eur bild
AMFI EUR
Inlopp & Utlopp 110mm
b x d x h: 1200x800x1450
Filteryta: ca 0,8 m2
Flödeskapacitet:
Nominellt flöde  2,5 m3/h
Max flöde          3,3m3/h
Absorbent 12 säckar (360 liter)
Absorptionskapacitet ca 180 liter olja

amfi 1200 bild
AMFI 1200
Inlopp & Utlopp 110mm
b x d x h: 1300x1100x1450
Filteryta: ca 1,2 m2
Flödeskapacitet:
Nominellt flöde  6 m3/h
Max flöde          7 m3/h
Absorbent 20 säckar (600 liter)
Absorptionskapacitet ca 300 liter olja

amfi 1800 bild
AMFI 1800
Inlopp & Utlopp 110mm
b x d x h: 1900x1500x1450
Filteryta: ca 2,5 m2
Flödeskapacitet:
Nominellt flöde  12 m3/h
Max flöde          15 m3/h
Absorbent 40 säckar (1200 liter)
Absorptionskapacitet ca 600 liter olja