MAXI FILTER PÅ LASTVÄXLARFLAK

Maxi filter

Axon Maxi

Axon Miljöfilter Maxi är vår senaste konstruktion och en kombination av våra andra filterkonstruktioner. Vattnet kommer in i första facket där det sedimenteras för att sedan med självfall rinna över i fack två, där det sjunker ned genom Axon AFX 30:27 absorbenten. I det tredje och sista facket kommer vattnet in underifrån och stiger upp genom Axon AFX absorbenten för att sedan med självtryck rinna ut ur filtret. Maxi är byggd i en 35 m3 stålcontainer med lastväxlar ram, vilket medför att det är en mobil filterlösning för stora flöden, med sediment innehåll.

  • Flödeskapacitet för att rena vatten från kolväten beräknas till ca 20 m3/h.
  • Flödeskapacitet för att rena vatten från tungmetaller beräknas till ca 10 m3/h.
  • Absorbent upp till 12m3 (6m3 per fack)
  • Avskiljare
  • Flera kan kopplas parallellt för att öka flödeskapaciteten.
  • Förberedd med värmeslingor

Enkel att installera, endast ett inlopp och ett utlopp.

Kan med fördel användas vid gräv schakter, regndagvattenrening,saneringar eller liknande.

Fylls med absorbent AFX 30:27 som levereras i storsäck om 1,5m3 per säck. 7st säckar för att fylla båda facken.

För att förlänga säsongen vid kallare väderlek ansluts en elpanna till värmeslingorna.

Komplett med öppningsbart tak.

MAXA