MAXI FILTER PÅ LASTVÄXLARFLAK

Maxi filter

Axon Maxi

Axon Miljöfilter Maxi är vår senaste konstruktion och en kombination av våra andra filterkonstruktioner. Vattnet kommer in i första facket där det sedimenteras för att sedan med självfall rinna över i fack två, där det sjunker ned genom Axon AFX 30:27 absorbenten. I det tredje och sista facket kommer vattnet in underifrån och stiger upp genom Axon AFX absorbenten för att sedan med självtryck rinna ut ur filtret. Maxi är byggd i en 35 m3 stålcontainer med lastväxlar ram, vilket medför att det är en mobil filterlösning för stora flöden, med sediment innehåll.

  • Flödeskapacitet för att rena vatten från kolväten beräknas till ca 20 m3/h.
  • Flödeskapacitet för att rena vatten från tungmetaller beräknas till ca 10 m3/h.
  • Absorbent upp till 12m3 (6m3 per fack)
  • Avskiljare
  • Flera kan kopplas parallellt för att öka flödeskapaciteten.

Enkel att installera, endast ett inlopp och ett utlopp.

Kan med fördel användas vid gräv schakter, regndagvattenrening,saneringar eller liknande.

Fylls med absorbent AFX 30:27 som levereras i storsäck om 1,5m3 per säck. 8st säckar för att fylla båda facken.

 

Komplett med öppningsbart tak.

MAXA