BÅTBOTTENTVÄTT

Vi har konstruerat ett filter speciellt anpassat till spolplattor för båtbottentvätt. Filtret har samma funktion som våra filter för tungmetaller. Det är av stor vikt att uppehållstiden i filtret utökas till ca 20 minuter för att erhålla rening i den grad som eftersträvas i Hav&Vatten direktivet.

Vårt marina filter innefattar en sedimentbehållare på toppen för att avskilja sedimentet innan det kommer in i filtret. i enlighet med direktivet kompletterar vi vårt marinfilter med ett filter för aktiverat kol. Vi har tagit fram en hel del kringutrustning som både förenklar och gör det billigare att ta hand om vatten från spolplattor på ett miljövänligt sätt.

Inte minst har det visat sig att det finns behov för att rena vattnet från microplaster som är en mycket stor belastning för den marina ekologin, med stort lidande för de djur som drabbas av följdverkningarna av dessa plaster. Just fritidsbåt sektorn är den näst största utsläppskällan av microplaster enligt en Norsk undersökning.

 

MARINFILTER

 

LÄMPLIGA FILTER