20 01 23

Vattenfall vattenkraft har genom Ragunda Rörservice beställt ett AMFI 500 filter. Filtret ska installeras i en tvätthall för fordon på en kraftstation.
Leverans sker v. 5