19 01 25

Vattenfall Vattenkraft har i dag beställt ännu ett Axon Miljöfilter AMFI 1800 till en kraftstation. Denna gång är det kraftstationen i Älvkarleby som ska graderas upp med en filteranläggning för att säkerställa att ingen olja kommer ut i älven. Leverans beröknas till v. 3