18 10 15

En bilrekond i Stenugnsund har genom vår samarbetspartner Summit Green Tech AB beställt ett AMFI 500 filter. För att svara upp på Miljökontrets krav på utsläpp av metaller.
Leverans sker på onsdag