18 08 22

Bjäre Kraft har i dag genom vår sammarbetspartner Summit Green Tech AB beställt ett Axon AMFI Minifilter för att tömma sina transformatorgropar med. Vi kan konstatera att allt fler aktörer väljer att gå över till vårt enkla filtersystem vid tömning av transformatorgropar. De som byter system har kommit fram till hur viktigt det är att verkligen tömma gropen på såväl vatten som olja. Det är många som hör av sig då de har använt ett konkurerande system under många år och lämnat olja i gropen, och står nu inför stora kostnader då de måste slamsuga och sanera groparna