18 06 15

Nyköpings Marincentrum har beställt en komplett filteranläggning inkl. trekammarbrunnar till sin spolplatta. Leverans beräknas till v. 35