17 09 21

Värnamo Enerigi AB har sedan 2014 använt våra Minifilter till att tömma sina transformatorgropar. Nu har de behov för lite större absorptionskapacitet på ett par ställen och beslutat sig för att komplettera de 6 minifilterna med ett Marinfilter. Leverans beräknas till i morgon fredag