17 08 31

Sydkraft Hydropower AB har genom vår samarbetspartner Norenvi beställt ett Axon Miljöfilter AMFI 1800. Filtret ska installeras i Forsse kraftstation för att rena deras processvatten från olja