17 08 22

Sala Heby Energi Elnät AB har beslutat sig för att byta system för att tömma sina transformatorgropar. De har beställt ett Axon Miljöfilter AMFI mini som till skillnad mort det gamala systemet renar vatten från den olja som finns i gropen. Leverans beräknas ske under v36