MAXA

MAXA Sedimentavskiljare

Axon MAXA

Axon Miljöfilter Maxa är en stor sedimentavskiljare. Vattnet går igenom flera steg för att för att lämna kvar så mycket sediment som möjligt innan det går vidare till filtrering och rening i vår Maxi.

Maxa är byggd i en 35 m3 stålcontainer med lastväxlar ram, vilket medför att det är en mobil filterlösning för stora flöden, med sediment innehåll.