FILTERBRUNN FÖR NEDGRÄVNING

amfamu

amf800_gAMF 600 OCH AMF 800

Axon Miljöfilter AMF är det ursprungliga filtret i vårt sortiment. De konstruerades under 1990 talet tillsammans med Axon Uppsamlingsyta AMU som ett filtersystem för att ta hand om diesel vid tankplatser.

Axon Miljöfilter AMF 600 och AMF 800 består av en filterbrunn med invändig diameter 600 mm alt. 800 mm. med 5 st filterkassetter med lyftband samt ett inloppsrör installerat inne i brunnen. Den översta kassetten ska vara tom då den endast har som funktion att sprida ut vattnet över hela filterytan. De resterande fyra kassetterna ska fyllas med Axon Miljöfilter Absorbent AFX 30:27.  Vattnet kommer in genom inloppsröret och sjunker ned genom fyra lager torv och renas från organiska föreningar. Oberoende tester utförda så sent som 2015 i samband med certifieringen visar på en reningsgrad på minst 99,98% på kolväten fullt dispergerade i vatten. Brunnen ska installeras i mark.

Standard höjd är 1 900 mm.
Inlopp 1 180 mm från underkant till centrum rör.
Utlopp 110 mm från underkant till centrum rör.
 

Axon Miljöfilter AMF 600 och 800 är certifierade med P märke

Certifikatnummer:  SC0061-15